ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

paletopoiisi
Οι λύσεις της TETTIX

Παλετοποίηση

Εκσυγχρονίζοντας τη χρονοβόρα χειρωνακτική εργασία της παλετοποίησης, η TETTIX αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και βελτιστοποιεί τις δυνατότητες των ρομποτικών βραχιόνων, δημιουργώντας συστήματα παλετοποίησης τελευταίας τεχνολογίας.

Οι ρομποτικοί βραχίονες προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας σε σχέση με τους παραδοσιακούς παλετοποιητές (καρτεσιανά συστήματα κ.α.), καθώς μπορούν να προσαρμοστούν σε διάφορες αλλαγές μορφής, προϊόντων και μοτίβων διάταξης.

Η TETTIX σχεδιάζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις, την παραγωγή αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας τη βέλτιστη λύση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τον πιο γρήγορο χρόνο παράδοσης. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, ο χειριστής χρησιμοποιεί την εφαρμογή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται πολύωρη εκπαίδευση ή εξειδικευμένες γνώσεις.

Το περιβάλλον χρήσης λειτουργίας της μηχανής (interface) παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ενδείξεις για την κατάσταση των μηχανισμών του συστήματος. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι κύκλοι εργασίας, η παραγωγικότητα, ενώ ελέγχονται και οι κινήσεις του κύκλου.

Οφέλη

Αύξηση παραγωγικότητας

Επιταχύνει τους ρυθμούς παραγωγής, αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους κάθε επιχείρησης

Εξοικονόμηση κόστους παραγωγής & Γρήγορη απόσβεση

Ευελιξία προγραμματισμού

Τα συστήματα είναι custom-made και προσαρμόζονται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης

Ασφάλεια εργαζομένων

Η ΤΕΤΤΙΧ ακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία των μηχανών της

After sales

Σε περίπτωση βλάβης το καταρτισμένο προσωπικό της TETTIX αναλαμβάνει άμεσα την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος

Έλεγχος ποιότητας

Περιορίζει τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους

Υψηλή ακρίβεια & Αντοχή

Στην κατασκευή των μηχανημάτων χρησιμοποιούνται τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς

Εξοικονόμηση χώρου

Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά ώστε να διασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή χωροταξική απαίτηση

Ευκολία στη χρήση

Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και από έναν ανειδίκευτο εργάτη

Χαμηλό κόστος συντήρησης

Η ΤΕΤΤΙΧ παρακολουθεί την απόδοση του μηχανήματος και υπενθυμίζει την περιοδική προληπτική συντήρηση για τη μέγιστη απόδοση

Τομείς Εφαρμογής