ΠΡΟΪΟΝΤΑ

corner

ΑΠΟΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ρομποτικά συστήματα αποπαλετοποίησης της TETTIX αναβαθμίζουν τις γραμμές αποσυσκευασίας της επιχείρησής σας, επιταχύνοντας την παραγωγική διαδικασία του διαχωρισμού των προϊόντων σας.

egobotismos

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ

Η TΕΤΤΙΧ καινοτομεί στο σχεδιασμό συστημάτων εγκιβωτισμού, αναπτύσσοντας εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας που εκσυγχρονίζουν το σύστημα ομαδοποίησης και μεταφοράς των προϊόντων.

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εκσυγχρονίζοντας τη χρονοβόρα χειρωνακτική εργασία της παλετοποίησης, η TETTIX αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και βελτιστοποιεί τις δυνατότητες των ρομποτικών βραχιόνων, δημιουργώντας συστήματα παλετοποίησης τελευταίας τεχνολογίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η TETTIX ειδικεύεται στον engineering σχεδιασμό. Η εταιρεία κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων που συνδέουν τα ρομποτικά της συστήματα με τον υφιστάμενο μηχανολογικό σας εξοπλισμό.

INDUSTRY 4.0

Η TETTIX παρακολουθώντας συνεχώς τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς δημιουργεί καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα βασισμένα στο Industry 4.0, τα οποία παρέχουν σύγχρονες λύσεις για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

corner-2