ΑΠΟΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

paletopoiisi
Οι λύσεις της TETTIX

Αποπαλετοποίηση

Ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας, η TETTIX δημιουργεί εξειδικευμένα συστήματα αυτοματισμού που προσαρμόζονται και ενσωματώνονται στον υπάρχοντα εξοπλισμό σας. Τα ρομποτικά συστήματα αποπαλετοποίησης της TETTIX αναβαθμίζουν τις γραμμές αποσυσκευασίας της επιχείρησής σας, επιταχύνοντας την παραγωγική διαδικασία του διαχωρισμού των προϊόντων σας. Η μέγιστη παραγωγικότητα διασφαλίζεται κατά τη μελέτη του προγραμματισμού, σχεδιάζοντας τις βέλτιστες διαδρομές κίνησης του ρομποτικού βραχίονα.

Η ρομποτική αποπαλετοποίηση βελτιώνει την αποδοτικότητα και την ασφάλεια του τομέα παραγωγής, μειώνοντας τις συνολικές δαπάνες της παραγωγικής διαδικασίας και τις φθορές προϊόντων που παρατηρούνται κατά την χειροκίνητη αποπαλετοποίηση. Η αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από έναν ρομποτικό βραχίονα απελευθερώνει το προσωπικό από επίπονες και χρονοβόρες χειρωνακτικές εργασίες, επιτρέποντάς του να εστιάσει σε εργασίες, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν από μηχανές. Επιπλέον, η κίνηση του ρομποτικού βραχίονα δεν υπονομεύεται από την κόπωση ή την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, ενώ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία σε ολόκληρη τη βάρδια δίχως διαλείμματα ή ανάγκη ξεκούρασης.

Οφέλη

Αύξηση παραγωγικότητας

Επιταχύνει τους ρυθμούς παραγωγής, αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους κάθε επιχείρησης

Εξοικονόμηση κόστους παραγωγής & Γρήγορη απόσβεση

Ευελιξία προγραμματισμού

Τα συστήματα είναι custom-made και προσαρμόζονται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης

Ασφάλεια εργαζομένων

Η ΤΕΤΤΙΧ ακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία των μηχανών της

After sales

Σε περίπτωση βλάβης το καταρτισμένο προσωπικό της TETTIX αναλαμβάνει άμεσα την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος

Έλεγχος ποιότητας

Περιορίζει τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους

Υψηλή ακρίβεια & Αντοχή

Στην κατασκευή των μηχανημάτων χρησιμοποιούνται τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς

Εξοικονόμηση χώρου

Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά ώστε να διασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή χωροταξική απαίτηση

Ευκολία στη χρήση

Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και από έναν ανειδίκευτο εργάτη

Χαμηλό κόστος συντήρησης

Η ΤΕΤΤΙΧ παρακολουθεί την απόδοση του μηχανήματος και υπενθυμίζει την περιοδική προληπτική συντήρηση για τη μέγιστη απόδοση

Τομείς Εφαρμογής