ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Asset-260.png

Για την TETTIX η εταιρική κουλτούρα είναι μια ζωντανή, δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία βασίζεται στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανοιχτή συνεργασία.

Είναι μια επένδυση στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη με διαφάνεια και συνεχή διάλογο για τη δημιουργία συνεργιών και τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση. Ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον και η προάσπιση των αρχών της ισότητας αποτελούν για τη ΤΕΤΤΙΧ αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες και καθιστούν τη βάση για την ανάπτυξη της.

Βιωσιμότητα

Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται διαρκώς, η βιωσιμότητα και η πράσινη ανάπτυξη τίθενται σε πρώτο πλάνο.

Για την TETTIX η επιτυχία είναι στενά συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα απέναντι στη φύση. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα της αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με τρόπο υπεύθυνο και φιλικό προς το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες των επιλογών της για το μέλλον του πλανήτη.

Παράλληλα, εργάζεται για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ έχει ως στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υιοθετώντας βιώσιμες λύσεις στις καθημερινές της εργασίες.

Εξάλειψη διακρίσεων – Ισότητα

Η εφαρμογή μιας ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης είναι σημαντική για τη διατήρηση μιας υγιούς και παραγωγικής εργασιακής κουλτούρας. Βασική επιδίωξη της TETTIX είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Η ΤΕΤΤΙΧ τηρεί όλες τις νομικές υποχρεώσεις της σε σχέση με την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασία, τη συμπερίληψη και άλλες πτυχές της εργασιακής νομοθεσίας, ακολουθώντας τα πρότυπα του ΟΗΕ περί Ισότητας των Φύλων και Αξιοπρεπούς Εργασίας στο χώρο της Βιομηχανίας και των Υποδομών. Η εταιρεία μέσα από τις δράσεις της προωθεί την συνεργατικότητα και το ομαδικό πνεύμα, αξίες που αποτελούν κύριο συντελεστή της επιτυχημένης πορείας της.

Παράλληλα, μέσα από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, η TETTIX συμβάλλει στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και στην εξάλειψη των φυλετικών στερεοτύπων στο τομέα της βιομηχανικής παραγωγής. Με την αποφόρτιση του εργατικού δυναμικού από επίπονες και δύσκολες χειρωνακτικές εργασίες, προσφέρει τη δυνατότητα σε κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες αλλά και τα άτομα με αναπηρίες, να συμμετέχουν σε εργασίες από τις οποίες ήταν μέχρι πρόσφατα αποκλεισμένες λόγω της μυϊκής δύναμης που απαιτούσαν.

Asset-270.png
Asset-240.png

Κοινωνική υπευθυνότητα

Η κοινωνική ευαισθησία αποτελεί μια από τις κύριες αρχές της TETTIX. Η ομάδα της επιδιώκει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να αναπτύξει εθελοντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Μέσα από εθελοντικές δράσεις, η TETTIX αλληλοεπιδρά με τις τοπικές κοινότητες και ενισχύει την συνεισφορά της στην κοινωνία.

Δια βίου εκπαίδευση

Η εταιρία επενδύει στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των ανθρώπων της, εξασφαλίζοντας την συνεχή επιμόρφωσή τους με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της αποτελεσματικότητας τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η TETTIX σκοπεύει να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με πανεπιστημιακές ομάδες, παρέχοντας στους εργαζομένους της αλλά και στους νέους επιστήμονες τα κατάλληλα εφόδια για την εξέλιξή τους.