ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Asset 220
Οι λύσεις της TETTIX

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η TETTIX ειδικεύεται στον engineering σχεδιασμό, ο οποίος αναπτύσσεται πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρείας. Η εταιρεία κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων, τα οποία συνδέουν τα ρομποτικά της συστήματα με τον υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Σημαντικά εξαρτήματα για την υλοποίηση τέτοιου είδους συστημάτων είναι η μηχανική όραση (κάμερες), οι ταινιόδρομοι, τα αναβατόρια, τα καταβατόρια, τα σπιράλ διακίνησης και τα συστήματα διαχωρισμού ή ομαδοποίησης. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα της TETTIX αναγνωρίζουν το προϊόν, καθορίζοντας την ακριβή θέση και τον προσανατολισμό του. Στη συνέχεια, τα ειδικά σχεδιασμένα για κάθε προϊόν grippers μαζεύουν και τοποθετούν το προϊόν σε θερμοδιαμορφωμένο δίσκο, χαρτοκιβώτιο ή αλυσίδα περιτυλίγματος ροής.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της TETTIX ελαχιστοποιούν τους χρόνους και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, λειτουργούν αδιαλείπτως, αυξάνουν την αποδοτικότητα των γραμμών και βελτιστοποιούν το σύστημα αποθήκευσης και μεταφοράς της εκάστοτε επιχείρησής, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της.

Οφέλη

Αύξηση παραγωγικότητας

Επιταχύνει τους ρυθμούς παραγωγής, αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους κάθε επιχείρησης

Εξοικονόμηση κόστους παραγωγής & Γρήγορη απόσβεση

Ευελιξία προγραμματισμού

Τα συστήματα είναι custom-made και προσαρμόζονται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης

Ασφάλεια εργαζομένων

Η ΤΕΤΤΙΧ ακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία των μηχανών της

After sales

Σε περίπτωση βλάβης το καταρτισμένο προσωπικό της TETTIX αναλαμβάνει άμεσα την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος

Έλεγχος ποιότητας

Περιορίζει τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους

Υψηλή ακρίβεια & Αντοχή

Στην κατασκευή των μηχανημάτων χρησιμοποιούνται τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς

Εξοικονόμηση χώρου

Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά ώστε να διασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή χωροταξική απαίτηση

Ευκολία στη χρήση

Τα συστήματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και από έναν ανειδίκευτο εργάτη

Χαμηλό κόστος συντήρησης

Η ΤΕΤΤΙΧ παρακολουθεί την απόδοση του μηχανήματος και υπενθυμίζει την περιοδική προληπτική συντήρηση για τη μέγιστη απόδοση

Τομείς Εφαρμογής